הלב

מטרת הפרויקט היא ליצור גשר מילדות בפנימייה לבגרות עצמאית על ידי

שיפור רמת הדימוי העצמי, העלאת המוטיבציה ומיצוי הפוטנציאל הגלום ביוצאי פנימיות המצוקה.

אוכלוסיית היעד

בוגרי פנימיות מצוקה חסרי עורף משפחתי, בטווח הגילאים

14 עד 24. מעת סיום השהות בפנימייה ועד הכשרתם המקצועית, או בוגרים

שנשרו או הונשרו מהפנימיות.

מטרות אופרטיביות

א. מעקב ובקרה אודות הבוגרים.

ב. פיתוח רמת מעורבות גבוהה בקרב נציגי בתי הספר בו לומדים המתבגרים

לשם מתן סיוע והכנה אקדמית.

ג. עיצוב תכנית תמיכה מקיפה המכינה את המתבגר למסגרות חיים בהמשך.

ד. הפעלת בוגרים ותיקים אשר ישמשו מודל להזדהות ויפעלו כסוכני שינוי.

תכנית הפעולה נגזרה מהמטרות האופרטיביות בהתחשב במאפיינים המיוחדים של אוכלוסייה זו ויצירת תשתית איתנה לפעולה נגזרו ארבעה שלבים:

שלב א': איתור אוכלוסיית היעד.

שלב ב': יצירת מגע אישי.

שלב ג': בניית תכנית התערבות.

שלב ד': התערבות.

שלב ה': הערכה ומדידה.

בשלבי הפעילות השונים ובעיקר במסגרת שלב ההתערבות מוענקים לבוגרים השירותים הבאים:

  • מתן ייעוץ והכוונה מקצועית.
  • ייעוץ וסיוע לשם השלמת לימודים על יסודיים ולקראת תעודת בגרות.
  • הכוונה אקדמאית ומתן סיוע ללומדים במסגרות אקדמאיות.
  • מתן ייעוץ פסיכולוגי להתמודדות במצבי לחץ ומשבר.
  • הנחייה לשם שימוש במשאבים ובשירותים הניתנים בקהילה.
  • השבת נושרים/מונשרים למסגרות חינוכיות ותוכניות התערבות.
  • קבוצות תמיכה וסדנאות בנושא קונפליקטים יומיומיים.
  • הכוונה לחיים עצמאיים, הכשרה מקצועית ומציאת תעסוקה.
חברי ההנהלהכוח אדם
מר יגאל אדר – יו"ר העמותהד"ר ישראל סלע – יוזם ומנהל הפרויקט (PHD)
מר יוני גייגר – ועדת בקורתמר יחיאל מורחי – עובד סוציאלי (MA)
מר דייסי ברק – ועדת בקורתגב' עדי סבח – רכזת חינוכית
עו"ד דודו מצנרגב' שיר חג'בי – רכזת מנהלתית ותעסוקתית
עו"ד יצחק שאשומר מאיר סטאר – מדריך טיפולי רב תחומי
עו"ד עזרא מזרחי
ד"ר אפרת יציב
גב' יערה פורת

E-mail: sela09@walla.co.il

טלפקס: 03-6393968

הלב – המרכז למען בוגרים