התערבות

התכנית כוללת התערבות ברמה אישית וברמה קבוצתית תוך הסתייעות בעובד סוציאלי קהילתי וזאת ללא מחויבות לגלית מצד המתבגר. בהתערבות נוטלים חלק גם בוגרים אשר צלחה דרכם ואשר מכירים את אפיוני אוכלוסייה זו ואת נקודות המשבר הפוקדות אותה. בוגרים אלה משמשים מודל להזדהות למתבגר. חלקם, משמשים חברי הנהלת העמותה. ההתערבות מתבצעת תוך הפעלת אנשי שטח (עובד סוציאלי קהילתי, פסיכולוג, מדריך ורכז שטח). מרכז הבקרה הממוקם במרכז הקהילתי מפעיל מעקב ואיתור אחר המתבגרים, ייעוץ אישי, תגבור לימודי, קשר עם מסגרות אלטרנטיביות, תכנית הכנה לחיים עצמאיים, ומציאת תעסוקה. אחד הסקירות המקיפות שהתקיימה ברחבי ארה"ב (Barth,1986) הצביע על כך שכ- 70% מהמשתתפים בתכניות הכנה לחיים עצמאיים עוברים בהצלחה למקום מגורים משל עצמם. כ- 20% מהם חוזרים לבתיהם ולהוריהם הביולוגיים.

תלמידי "הלב" בפעילות אקדמית.

תכנית זו אמורה לעזור לאוכלוסיית המתבגרים במישור הרגשי כגון: דיכאון, תסכול, כישלון במציאת מקום מגורים, התמכרות לאלכוהול וסמים, יחסים עם בני גיל, קשיים בנושא שכירות וחוזים ובדידות. בנוסף, קשיים בטיפול עצמי כגון – כביסה, ניקיון, היגיינה, בעיות בתחום תעסוקה ואבטלה ויחסים עם הורים מאמצים או הורים ביולוגיים. התכנית כוללת פעילות מתנדבים, הכנה מתאימה ללימודים אקדמיים, קבוצות תמיכה וסדנאות, ייעוץ חינוכי ופסיכולוגי, חלוקת מלגות לימודים, תגבור וסיוע לימודי, שימוש בשירותים קהילתיים קיימים ומפגשי בוגרים. כל אלה כאמור אמורים לתרום לשילובם המלא של המתבגרים בחברה.

הבוגרים אשר זוכים להתערבות הם בטווח גילאי 14-24 (350=N), מעת סיום השהות בפנימייה ועד תום השירות הצבאי (מעקב). בתום התקופה יהפכו בוגרי העמותה (גיל 24) לחברים מן המניין ובאותה עת יקלטו בוגרים חדשים (גילאי 14). אולם, שילובם במסגרת אקדמית/הכשרה מקצועית לוטה בערפל עקב מחסור במשאבים כלכליים. בעקרון מתבגרים אלה חווים בעיות רבות, מעורבים בקונפליקטים עם הוריהם, כמהים ליחס וחיבה, בעלי דימוי עצמי נמוך וחסרי בטחון עצמי, וזקוקים לתמיכה חברתית ופסיכולוגית.