מבוא

בשנת 1997 הוקם פרויקט ה"לב" המרכז למען בוגרי פנימיות מצוקה בשיתוף אייסף – הקרן הבינלאומית לחינוך וגלנקור – הקרן לחינוך ולרווחה. בשנת 2003 לאחר שנצבר הניסיון נוסדה רשמית עמותת "הלב".

התכנית זכתה לברכתם ותמיכתם של ראשי עיריית תל-אביב יפו ולצורך הפעלתה הוקמן צוותי היגוי בשיתוף נציגי אגף הרווחה והחינוך בקהילה.

כבר בראשית הדרך נמצא כי התכנית הכרחית ומצליחה להשיג את יעדיה. בוגרי פנימיות המצוקה כ 500 במספר עד כה זכו לתוכניות התערבות מקצועיות והשתלבו במערך ההכנה לחיים עצמאיים. כ- 40 מתוכם סיימו את לימודיהם האקדמיים.

עד כה זכתה התוכנית להכרה ותמיכת "ילדים בסיכויי" – המועצה לילד החוסה ולברכתו של שר החינוך דאז מר יוסי שריד. בתחילת הדרך זיכה את התוכנית נשיא המדינה – מר עזר ויצמן ז"ל בפרס הצטיינות על תרומה לחברה הישראלית. כשנה לאחר מכן זכתה תכנית "הלב" בפרס הוקרה מטעם "עמיתי אשלים" בחסות הג'ויינט  ובראשות הפרופ' יונה  רוזנפלד שהיה שותף בפיתוח וקידום תכנית ייחודית בתחום ילדים בסיכון.

בשנים 2008-2010 זכו יו"ר העמותה מר יגאל אדר, חברי ההנהלה – עו"ד דודו מצנר ומר יוני גייגר ועו"ס – מר אבי דיאמנט לאותות החינוך על פועלם בתחום החינוכי והחברתי למען אוכלוסיות בסיכון מטעם ועד שכונת התקווה במעמד ראש העיר – מר רון חולדאי.